Kategorie

REGULAMIN

 

 

Apteka Czerwona M. Kwiatkowski spółka jawna ;

Ul. Żubardzka 3 : 91 – 022 Łódź .

KRS : 0000027894

NIP : 947 – 18-75-525

Regon : 472900086 ,

( w regulaminie zwana : „Apteką  Czerwoną”. )

Kom.: 

e-mail: apteka@aptekaczerwona.pl

 1.1. Zakup w Aptece Internetowej "Apteka Czerwona" jest prawnie wiążącą transakcją.

Zamówienia na dany produkt składaj tylko wtedy, gdy masz pewność, że produkt, jego cena oraz wszystkie warunki sprzedaży , dostawy itp. odpowiadają Tobie. Do ostatecznego zawarcia pomiędzy stronami Umowy dochodzi w momencie dostarczenia do nabywcy drogą mailową treści ostatecznej umowy sprzedaży.1.2 Realizujemy zamówienia tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Przesyłki zostają nadane w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty po stronie „Apteki Czerwonej”. Z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych oraz sytuacji niezależnych od nas (jak strajk pracowników poczty), gdzie wysyłka następuje w pierwszy możliwy dzień roboczy.

 

Wysyłkę w ciągu 48 godziny gwarantujemy tylko wówczas, gdy nie wystąpią okoliczności mogące wpłynąć na ten termin, np. kwota zapłacona przez klienta jest niezgodna z należną do zapłaty, brak podania danych płatnika ( kupującego ) w tytule przelewu, zamówienia. Jeśli płatność odnotujemy na naszym koncie do godz. 14.00 w 99% przypadków wysyłka realizowana jest tego samego dnia.

  

3.1. Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera "DPD" lub Poczty Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 15- stej wedle wyboru kupującego.


3.2 . Paczka oprócz zamówionego towaru będzie zawierał paragon fiskalny za zakupiony towar , a na życzenie klienta fakturę VAT.

 

4. Za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowanym z winy przewoźnika "Apteka Czerwona" nie ponosi odpowiedzialności.

5.1.Przed odbiorem towaru należy bezwzględnie sprawdzić : Czy opakowanie –towar nie został otwarty, uszkodzony itp. podczas transportu.5.2. Towary uszkodzone mechanicznie, chemicznie itp. należy zgłosić przewoźnikowi – kurierowi, sporządzając odpowiedni  dokument reklamacyjny w obecności i przy udziale kuriera- przewoźnika (pracownika, przedstawiciela przewoźnika).


6. Istnieje również  forma zakupu - zamówienia w formie "Odbiór osobisty" realizowane są w naszych aptekach. Odbiór produktu jest możliwy po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail.. Przy odbiorze osobistym płatności dokonujecie Państwo bezpośrednio w kasie apteki. Lista aptek realizujących zamówienia internetowe dostępna jest na naszej stronie internetowej.

 

7.W tytule przelewu należy podać imię nazwisko, Nazwę Kupującego ( zamawiającego ) i dane adresowe. Umożliwia to realizację zamówienia (ułatwia to znacznie rozpoznanie płatności i przyspiesza czas realizacji transakcji).8.Przy zakupie – płatne przelewem – na przedpłatę – całości ceny oczekujemy do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku nie odnotowania wpłaty w tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane przez Sprzedającego. 

 

9. Koszt wysyłki ponosi Kupujący,  zgodnie z kosztami określonymi na stronie „Apteki Czerwonej” i każdorazowo w koszyku zakupów.

 

10. Jeśli od momentu dokonania wpłaty, przy wyborze usługi Poczty Polskiej po 5 dniach w przypadku paczki priorytetowej, nie otrzymają Państwo przesyłki, bardzo prosimy o udanie się na pocztę obsługującą Państwa rejon i sprawdzenie czy nie czeka ona tam na odbiór. Często zdarza się, że awiza giną lub są kradzione ze skrzynek pocztowych. Jeśli paczka jednak nie oczekuje na poczcie prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.

 

11.1.Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U.2012.1225 ) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ( art.2 ustawy )–  nie dotyczy produktów leczniczych i wyrobów medycznych . Warunkiem odstąpienia od umowy i przyjęcia zwrotu jest odesłanie produktu do „Apteki Czerwonej” w stanie nieuszkodzonym, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym). Prawo odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu produktu nie przysługuje w przypadku zużycia lub zniszczenia dostarczonych produktów, naruszenia opakowań lub utraty terminu ważności produktu. 

 

11.2. Zgodnie z ustawą z dn. 06.09.2001 Prawa Farmaceutycznego ( tekst jednolity : Dz.U. 2008, 45.271 z późniejszymi zmianami )  (art.96 ustawy), zwrotowi nie podlegają  produkty lecznicze i wyroby medyczne.

 

12.Jeśli towar jest niezgodny z opisem lub w jakiś sposób wadliwy prosimy o natychmiastowy kontakt. W przypadku uznania reklamacji nastąpi wymiana towaru lub wypłata równowartości zareklamowanego towaru.

 

Reklamacja ilościowa nie zostanie uwzględniona , gdy termin jej zgłoszenia przekroczy 14 dni, Reklamacja jakościowa nie zostanie uwzględniona w przypadku nie zgłoszenia jej  niezwłocznie do naszej firmy po wykryciu wady. Koszty paczki zwrotnej w przypadku nie uznania reklamacji w całości obciążają kupującego.

 

13.Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są w 100% oryginalne, były przechowywane w odpowiednich warunkach zapewniających ich trwałość, w okresie daty ważności do użycia  i opatrzone ulotką w języku polskim z dokładnym opisem stosowania.
 

14. Klienci „Apteki Czerwonej” wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji składanych zamówień i innych działań związanych z transakcją .15. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez właściciela „Apteki Czerwonej”. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej . Do spraw wszczętych przed  ogłoszeniem zmienionego regulaminu stosuję się dotychczasowy regulamin.   

 

16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Adres do reklamacji: Apteka Czerwona Łódź ul. Żubardzka 3
Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
aptekaczerwona@onet.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu towaru oraz najniższym kosztom wysyłki towaru do kupującego bez względu którą opcję wysyłki wybrał Kupujący.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
aptekaczerwona@onet.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres sklepu podany na górze strony.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]Login Allegro: [login kupującego]Adres: [adres kupującego]Data: [data odstąpienia od umowy]Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]